exm menu

 

exm menu

 

סודות כלי הסרת הכתמים-1

יגאל לוי | 13.07.2018

לא‭ ‬מעט‭ ‬משתמשים‭ ‬נרתעים‭ ‬מלהשתמש‭ ‬בלייטרום‭ ‬לריטוש‭ ‬תמונותיהם‭.‬ לתפיסתם‭ ‬משימות‭ ‬מסוג‭ ‬זה‭ ‬נועדו‭ ‬לפוטושופ‭ ‬בלבד‭.‬ אך‭ ‬סברה‭ ‬רווחת‭ ‬זו‭ ‬מן‭ ‬הסתם‭ ‬שגוייה‭. ‬לייטרום‭ ‬מציעה‭ ‬כלי‭ ‬ריטוש‭ ‬יעיל‭ ‬המאפשר‭ ‬גם‭ ‬לאחר‭ ‬התיקון‭ ‬לשוב‭ ‬ולערוך‭ ‬אותו‭ .‬עם‭ ‬קצת‭ ‬תושייה‭ ‬כלי‭ ‬זה‭ ‬יסייע‭ ‬לאתר‭ ‬רעש‭ ‬בתמונה‭,‬ כתמים‭ ‬נסתרים‭ ‬מעין‭ ,‬לעמעם‭ ‬פגמים‭ ‬ואפילו‭ ‬להסיר‭ ‬בקלות‭ ‬כבלי‭ ‬חשמל‭ ‬סוררים‭.‬ הטיפים‭ ‬הבאים‭ ‬יסייעו‭ ‬לנצל‭ ‬את‭ ‬אחד‭ ‬הכלים‭ ‬החשובים‭ ‬ביותר‭ ‬בתוכנה‭ – ‬כלי‭ ‬מברשת‭ ‬הסרת‭ ‬הכתמים‭.‬

10‭‬ טיפים‭ ‬לשימוש‭ ‬בכלי

 

 • הכלי‭ ‬הסרת‭ ‬הכתמים‭‬‭(‬A‭)‬‭ ‬, הזמין‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש ‭ ‭,Q ‬כולל‭ ‬שני‭ ‬מצבי‭ ‬ריטוש: ‭ ‬  Heal‭‬ ו‭.‬‭(‬B‭)‬‭ ‬Clone‭-‬ במצב‭ ‬הראשון‭ ‬‭(‬Heal‭) ‬הכלי‭ ‬מעתיק‭ ‬מרקם‭ ‬דומה‭ ‬מאזור‭ ‬אחר‭ ‬בתמונה‭ ‬ומכסה‭ ‬איתו‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬המסומן‭,‬ תוך‭ ‬התחשבות‭ ‬בתאורה‭ ‬באזור‭.‬ במצב‭ ‬השני‭ ‬לעומת‭ ‬זאת‭ ‬‭(‬Clone‭)‬‭ ‬ הכלי‭ ‬מעתיק‭ ‬את‭ ‬המידע‭ ‬ממקום‭ ‬אחר‭ ‬כפי‭ ‬שהוא‭ .‬ניתן‭ ‬לעבור‭ ‬בין‭ ‬שני‭ ‬מצבים‭ ‬אלו‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Shift+T‭ ‬או‭ ‬בעזרת‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת ‭.‬Shift+Q לחילופין‭ ‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬מקור‭ ‬הדגימה‭ ‬ולבחור‭ ‬ב‭ ‬Heal‭-‬או‭ ‬Clone‭ ‬בתפריט‭ ‬הנשלף‭.‬
 • מתי‭ ‬כדאי‭ ‬להשתמש‭ ‬באפשרות‭ ‬Clone‭ ‬ומתי‭ ‬באפשרות‭‬Heal‭ ‬? ברירת‭ ‬המחדל‭ ‬של‭ ‬הכלי‭ ‬היא‭ ‬Heal‭ ‬ והיא‭ ‬לרוב‭ ‬תעשה‭ ‬את‭ ‬העבודה‭.‬ יחד‭ ‬עם‭ ‬זאת‭,‬ שימוש‭ ‬באפשרות‭ ‬זו‭ ‬בקירבה‭ ‬לקצוות‭ ‬אובייקטים‭ ‬ולקצוות‭ ‬המסמך‭ ‬לרוב‭ ‬תגרום‭ ‬למריחה‭ ‬של‭ ‬האזור‭.‬ במקרה‭ ‬זה‭ ‬מומלץ‭ ‬לנסות‭ ‬להשתמש‭ ‬באפשרות‭ .‬Clone‭ ‬
 • במידה‭ ‬והכוונה‭ ‬היא‭ ‬רק‭ ‬לעמעם‭ ‬אזור‭ ‬מסויים‭ ‬ולא‭ ‬להסירו‭,‬ ניתן‭ ‬להשתמש‭ ‬באפשרות ‭ ‬Heal‭ ‬ולהפחית‭ ‬את‭ ‬אחוז‭ ‬אטימות‭ ‬הכלי‭ ‬באמצעות‭ ‬גרירת‭ ‬מכוון‭ .‬Opacity‭ ‬
 • ניתן‭ ‬לערוך‭ ‬את‭ ‬אטימות‭ ‬המברשת‭ ‬גם‭ ‬לאחר‭ ‬השימוש‭ ‬בה‭.‬ כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬הסיכה‭ ‬המייצגת‭ ‬את‭ ‬הריטוש‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬מכוון‭ ‬האטימות‭ ‬‭(‬Opacity‭)‬‭ ‬שמאלה‭.‬
 • ניתן‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬גודלו‭ ‬של‭ ‬העיגול‭ ‬סביב‭ ‬הכתם‭ ‬באמצעות‭ ‬מכוון‭‬Size‭ ‬, או‭ ‬פשוט‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬בסמוך‭ ‬לגבולות‭ ‬העיגול‭ ‬(דמות‭ ‬הסמן‭ ‬תשתנה‭ ‬לחץ‭ ‬דו–כיווני)‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬העיגול‭ ‬כלפי‭ ‬חוץ‭ ‬להגדלה‭ ‬וכלפי‭ ‬פנים‭ ‬להקטנה‭.‬ אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תעבוד‭ ‬רק‭ ‬בריטוש‭ ‬שבוצע‭ ‬בלחיצה‭ ‬וצורתו‭ ‬עגולה‭.‬ לא‭ ‬ניתן‭ ‬לערוך‭ ‬את‭ ‬מימדי‭ ‬אזורי‭ ‬ריטוש‭ ‬שבוצעו‭ ‬בצביעה‭ ‬חופשית‭.‬


  Clone Heal Options

Expand Delete S
 • ניתן‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬גודלו‭ ‬של‭ ‬העיגול‭ ‬סביב‭ ‬הכתם‭ ‬באמצעות‭ ‬מכווןSize‭ ‬, או‭ ‬פשוט‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬בסמוך‭ ‬לגבולות‭ ‬העיגול‭ ‬(דמות‭ ‬הסמן‭ ‬תשתנה‭ ‬לחץ‭ ‬דו–כיווני)‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬העיגול‭ ‬כלפי‭ ‬חוץ‭ ‬להגדלה‭ ‬וכלפי‭ ‬פנים‭ ‬להקטנה‭.‬ אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תעבוד‭ ‬רק‭ ‬בריטוש‭ ‬שבוצע‭ ‬בלחיצה‭ ‬וצורתו‭ ‬עגולה‭.‬
  לא‭ ‬ניתן‭ ‬לערוך‭ ‬את‭ ‬מימדי‭ ‬אזורי‭ ‬ריטוש‭ ‬שבוצעו‭ ‬בצביעה‭ ‬חופשית‭.‬
 • ניתן‭ ‬לשלוט‭ ‬על‭ ‬מימדי‭ ‬המברשת‭ ‬באמצעות‭ ‬מקשי‭ ‬הסוגריים‭ ‬המרובעים‭.‬ דרך‭ ‬קצרה‭ ‬ויעילה‭ ‬יותר‭ ‬היא‭ ‬באמצעות‭ ‬גלגלת‭ ‬העכבר‭.‬ גלילת‭ ‬העכבר‭ ‬קדימה‭ ‬תגדיל‭ ‬את‭ ‬המברשת‭ ‬ואילו‭ ‬גלילה‭ ‬לאחור‭ ‬תקטין‭ ‬את‭ ‬המברשת‭.‬
 • ניתן‭ ‬לשלוט‭ ‬על‭ ‬רכות‭ ‬המברשת‭ ‬באמצעות‭ ‬החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬מקשי‭ ‬הסוגריים‭ ‬המרובעים‭.‬ דרך‭ ‬מהירה‭ ‬יותר‭ ‬היא‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬ולגלול‭ ‬את‭ ‬גלגלת‭ ‬העכבר‭.‬ גלילה‭ ‬קדימה‭ ‬תרכך‭ ‬את‭ ‬המברשת‭ ‬וגלילה‭ ‬לאחור‭ ‬תקשה‭ ‬אותה‭.‬
 • בשימוש‭ ‬בכלי‭ ‬הסרת‭ ‬הכתמים‭ ‬במצב‭ ‬Heal‭ ‬מומלץ‭ ‬להשתמש‭ ‬בערך‭ ‬ריכוך‭ ‬‭(‬Feather‭)‬‭ ‬נמוך‭ ‬מאוד‭ ‬עד‭ ‬אפסי‭ ‬ואילו‭ ‬בשימוש‭ ‬במצב‭ ‬Clone‭ ‬מומלץ‭ ‬לרוב‭ ‬לקבוע‭ ‬ריכוך‭ ‬לכלי‭.‬ במקרים‭ ‬אלו‭ ‬מומלץ‭ ‬לבחור‭ ‬במברשת‭ ‬מעט‭ ‬גדולה‭ ‬יותר,‭ ‬כדי‭ ‬לאפשר‭ ‬לריכוך‭ ‬להשתלב‭ ‬ברקע‭ ‬באופן‭ ‬מדורג‭ ‬וטבעי‭.‬
 • למחיקת‭ ‬ריטוש‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬ולמקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬מעל‭ ‬נקודת‭ ‬הריטוש‭- ‬דמות‭ ‬הסמן‭ ‬תתחלף‭ ‬בדמות‭ ‬מספריים‭.‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬נקודת‭ ‬הריטוש‭ ‬תמחק‭ ‬אותה‭.‬
 • בשימוש‭ ‬בכלי‭ ‬הסרת‭ ‬הכתמים‭ ‬לייטרום‭ ‬תמצא‭ ‬אוטומטית‭ ‬אזור‭ ‬לכיסוי‭ ‬האזור‭ ‬המסומן‭.‬ במידה‭ ‬ולייטרום‭ ‬בחרה‭ ‬באזור‭ ‬פחות‭ ‬מוצלח‭,‬ ניתן‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬עיגול‭ ‬הדגימה‭ ‬לאזור‭ ‬אחר‭,‬ או‭ ‬פשוט‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ? ‬(סימן‭ ‬שאלה)-‭ ‬לייטרום‭ ‬תבחר‭ ‬באזור‭ ‬אחר‭ ‬לדגימה‭ .‬שימו‭ ‬לב‭ ‬ששפת‭ ‬הקלט‭ ‬במחשב‭ ‬היא‭ ‬אנגלית‭,‬ אחרת‭ ‬חלק‭ ‬מהקיצורים‭ ‬לא‭ ‬יעבדו‭.‬

איתור כתמים מהיר‭ ‬

אין‭ ‬דבר‭ ‬יותר‭ ‬מדכא‭ ‬מלזהות‭ ‬כתמים‭ ‬בתמונה‭ ‬אחרי‭ ‬שזו‭ ‬הודפסה‭ ‬בגודל‭ ‬מכובד‭ ‬לתלייה‭ ‬על‭ ‬הקיר‭. ‬פגמים‭ ‬זעירים‭ ‬ולכלוך‭ ‬הנטמע‭ ‬ברקע‭ ‬הופכים‭ ‬לברורים‭ ‬ובולטים‭ ‬דווקא‭ ‬אחרי‭ ‬שהדפסנו‭ ‬כבר‭ ‬את‭ ‬התמונה‭.‬ ככה‭ ‬זה‭ ‬עם‭ ‬חוקי‭ ‬מרפי‭…‬ לייטרום‭ ‬מסייעת‭ ‬להציג‭ ‬כתמים‭ ‬ולכלוך‭ ‬בלתי‭ ‬רצוי‭ ‬בקלות‭ ‬יחסית‭.‬ ראשית‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בכלי‭ ‬הסרת‭ ‬הכתמים‭ (Spot Healing Brush Vector) ‬ובתחתית‭ ‬חלון‭ ‬התמונה‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬Visualize Spots‭ ‬. אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬התמונה‭ ‬כתשליל‭ ‬בגווני‭ ‬שחור‭ ‬ולבן‭ ‬ותציג‭ ‬את‭ ‬הכתמים‭ ‬כעיגולים‭,‬ או‭ ‬נקודות‭ ‬בהירות‭.‬ כעת‭ ‬יש‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬המכוון‭ ‬ימינה‭ ‬להגדלת‭ ‬הרגישות‭ ‬לכתמים‭ ‬ופגמים‭ ‬בתמונה‭- ‬ אלו‭ ‬יוצגו‭ ‬כאמור‭ ‬כנקודות‭ ‬בהירות‭,‬ כתמים‭ ‬או‭ ‬קווים‭ ‬בהירים‭. ‬לאחר‭ ‬שאותרו‭ ‬הכתמים‭,‬ אפשר‭ ‬להסירם‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬הכתם‭,‬ או‭ ‬לחיצה‭ ‬וגרירה‭.‬ מומלץ‭ ‬לבחור‭ ‬במברשת‭ ‬שמימדיה‭ ‬גדולים‭ ‬במעט‭ ‬מהכתם‭.
שימו‭ ‬לב‭ ‬שבמקרים‭ ‬מסויימים‭ ‬לא‭ ‬ברור‭ ‬אם‭ ‬מדובר‭ ‬בכתם‭,‬ או‭ ‬פרט‭ ‬חשוב‭ ‬בתמונה‭ ‬שיש‭ ‬לשמר‭. ‬כדי‭ ‬לוודא‭ ‬שאינך‭ ‬מרטש‭ ‬לשווא‭ ‬מומלץ‭ ‬לבטל‭ ‬זמנית‭ ‬את‭ ‬הסימון‭ ‬מאפשרות ‭ ‬Visualize Spots‭ ‬ , או‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬A‭ ‬לביטול‭ ‬הסימון‭ .‬לחיצה‭ ‬שניה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬זה‭ ‬שבה‭ ‬ומסמנת‭ ‬אפשרות‭ ‬זו‭.‬ ההמלצה‭ ‬שלנו‭ ‬היא‭ ‬לעבוד‭ ‬עם‭ ‬יד‭ ‬אחת‭ ‬על‭ ‬ריטוש‭ ‬הכתמים‭ ‬ויד‭ ‬שניה‭ ‬‮'‬מרחפת‮'‬‭ ‬מעל‭ ‬מקש‭ ‬A‭ ‬להצגת‭ ‬התמונה‭.‬
שים‭ ‬לב‭ ‬שריבוי‭ ‬כתמים‭ ‬מעיד‭ ‬לרוב‭ ‬על‭ ‬חיישן‭ ‬מלוכלך‭- ‬ משמע‭,‬ הגיע‭ ‬הזמן‭ ‬לביצוע‭ ‬ניקוי‭ ‬של‭ ‬החיישן‭,‬ אם‭ ‬באמצעות‭ ‬מסירת‭ ‬המצלמה‭ ‬לחנות‭ ‬צילום‭ ‬המספקת‭ ‬שירות‭ ‬כזה‭ ‬או‭ ‬אם‭ ‬באמצעות‭ ‬שימוש‭ ‬בערכת‭ ‬ניקוי‭ ‬מתאימה‭.‬
‭.‬
Visualize Spots 1s

‭‬טיפ‭ ‬לריטוש‭ ‬קמטים

כלי‭ ‬הסרת‭ ‬הכתמים‭ ‬יכול‭ ‬לסייע‭ ‬גם‭ ‬בריטושי‭ ‬יופי‭ .‬זה‭ ‬המקום‭ ‬להזכיר‭ ‬שלרוב‭ ‬לא‭ ‬מומלץ‭ ‬להסיר‭ ‬קמטים‭ ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬לעמעם‭ ‬אותם‭,‬ למראה‭ ‬אמין‭ ‬וטבעי‭ ‬יותר‭.‬‭‬ כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬יש‭ ‬להפחית‭ ‬את‭ ‬אחוז‭ ‬האטימות‭ ‬של‭ ‬הכלי‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬לאחר‭ ‬ההסרה‭ ‬באמצעות‭ ‬גרירה‭ ‬של‭ ‬מכוון‭ ‬Opacity‭ ‬שמאלה‭ ‬עד‭ ‬להשגת‭ ‬התוצאה‭ ‬הרצוייה‭.‬ כאמור‭,‬ ניתן‭ ‬לחזור‭ ‬בכל‭ ‬שלב‭ ‬לריטוש‭ ‬(קמט‭,‬ קפל‭ ‬וכדומה)‭ ‬ולערוך‭ ‬את‭ ‬אחוז‭ ‬אטימותו‭.‬

Retouch Blemishe S

 

print

 

באותו נושא

 • נכתב ע"י
  אחת מהחוזקות המשמעותיות של לייטרום היא בתחום התצוגה. אם רציתם פעם להשוות תמונות במודול הפיתוח ולערוך אחת מהן בעת ההשוואה,...
  02.06.2022 | כתב: יגאל לוי
 • נכתב ע"י
  אחד האתגרים העומדים בפני כל מקצוען הוא ייעול תזרים העבודה. היכולת לנצל את כל החוזקות של התוכנה ולהתאים אותה לצורכי...
  13.04.2022 | כתב: יגאל לוי
 • נכתב ע"י
  Color Grading
  גירסה 10 של לייטרום מציגה לראשונה כלי משופר ומשוכלל לצביעת אזורי בהירות בתמונה. עד לגירסה 9.4 ביצענו פיצול גוונים באמצעות...
  12.11.2020 | כתב: יגאל לוי

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך:

 • נכתב ע"י
  כאשר מצלמים סרט וידאו ממספר מצלמות בו-זמנית, נדרשת ׳עריכה מרובת מצלמות׳. בעידן בו לרובינו מצלמת וידאו בטלפון הנייד ומצלמות ״סטילס״...
  12.11.2020 | כתב: יגאל לוי
 • נכתב ע"י
  הסטודיו לעיצוב חזותי של זגמייסטר & וולש בניו יורק עשיר בעבודות מרתקות. במאמר קצר זה נתמקד במספר עבודות העושות שימוש בטיפוגרפיה...
  12.11.2020 | כתב: יגאל לוי
 • נכתב ע"י
  ציפורים הן לבטח מבעלי החיים היפים והמסקרנים ביותר בטבע – שלל צבעים, גדלים, מקורים והתנהגויות שמהוות אתגר עבור כל חובב...
  12.11.2020 | כתב: יגאל לוי
-

שלח לחבר

מלאו את הפרטים הבאים:

  גללתם 1112 פיקסלים! רוצים שוב?

  להשארת פרטים
  -

  יש לנו עוד כל כך הרבה לספר, ואנחנו לא פחות מרשימים בטלפון ואחד על אחד. מוזמנים להתקשר: 4908* או להשאיר פרטים בטופס

  • רותם

  • ליהיא   התקשר

   להשארת פרטים
   אתם מוזמנים למלא פרטים כאן ואנחנו נחזור אליכם