exm menu

 

exm menu

 

סודות חלון נווט התצוגה בלייטרום

יגאל לוי | 19.06.2018

חלון‭ ‬נווט‭ ‬התצוגה‭ (‬Navigator‭) ‬הממוקם‭ ‬בפינה‭ ‬השמאלית‭ ‬העליונה‭ ‬של‭ ‬חלון‭ ‬התוכנה‭ ‬מכיל‭ ‬תצוגה‭ ‬מוקטנת‭ ‬של‭ ‬התמונה‭ ‬ומאפשר‭ ‬ניווט‭ ‬בה‭ ‬במודולים ‭ ,‬Library ‬Develop‭ ‬ ו‭.‬Map‭-‬ חלון‭ ‬שימושי‭ ‬זה‭ ‬למספר‭ ‬משימות‭ ‬וחשיבותו‭ ‬רבה‭ ‬יותר‭ ‬ממה‭ ‬שנדמה‭.‬ במאמר‭ ‬זה ננסה‭ ‬להרים‭ ‬את‭ ‬קרנו‭ ‬של‭ ‬חלון‭ ‬צנוע‭ ‬זה‭,‬ נספק‭ ‬טיפים‭ ‬הקשורים‭ ‬אליו‭ ‬ונציג‭ ‬מספר‭ ‬טכניקות‭ ‬הנוגעות‭ ‬לתצוגה‭ ‬בתוכנה‭

למה‭ ‬צריך‭ ‬חלון‭ ‬ניווט‭?‬

לצד‭ ‬עבודה‭ ‬על‭ ‬תאורה‭ ‬וצבע‭,‬ לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬לטפל‭ ‬בפרטים‭ ‬כלליים‭ ‬בתמונה‭
‬וגם‭ ‬כאלה‭ ‬הדורשים‭ ‬את‭ ‬הגדלת‭ ‬התצוגה‭.‬ מצלמות‭ ‬בנות‭ ‬ימיניו‭ ‬מצויידות‭ ‬בחיישנים‭ ‬המייצרים‭ ‬תמונות‭
‬במימדים‭ ‬גדולים‭.‬ עובדה‭ ‬זאת‭ ‬דורשת‭ ‬טיפולים‭ ‬כלליים‭,‬ אזוריים‭ ‬ופרטניים‭ ‬בתמונה‭.‬ לשם‭ ‬כך‭ ‬נועד‭
‬חלון‭ ‬נווט‭ ‬התצוגה‭.‬ החלון‭ ‬מכיל‭ ‬תצוגה‭ ‬מוקטנת‭ ‬של‭ ‬התמונה‭ ‬ומאפשר‭ ‬להגיע‭ ‬לאזורים‭ ‬שונים‭
‬בתמונה‭ ‬במהירות‭ ‬וביעילות‭.‬

01‭‬ הגדלת‭ ‬החלון

כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬מימדיי‭ ‬חלון‭ ‬נווט‭ ‬התצוגה‭ ‬קטנים‭ ‬למדי‭(‬A‭)‬‭ ‬.
ניתן‭ ‬להגדיל‭ ‬את‭ ‬מימדיו‭ ‬באמצעות‭ ‬גרירת‭ ‬הצלע‭ ‬הימנית‭ ‬של‭ ‬הפאנל‭ ‬השמאלי‭ ‬ימינה
(‬B‭)‬.

Bigger Navigator s

02‬ הזזת‭ ‬תצוגה

כשהתצוגה‭ ‬מוגדלת‭ ‬יופיע‭ ‬בחלון‭ ‬מלבן‭ ‬המאפשר‭ ‬למשתמש‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭
‬לאזור‭ ‬המבוקש‭- ‬שימושי‭ ‬מאוד‭ ‬להתמצאות‭ ‬בתמונה‭ ‬באחוזי‭ ‬הגדלה‭ ‬גדולים‭ ‬ולבחינת‭ ‬חדות‭ ‬באזורים‭
‬שונים‭ ‬בתמונה‭ ‬‭‪.‬(‬C‭)‬‭ ‬אגב‭, ‬לא‭ ‬חייבים‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬מלבן‭ ‬התצוגה‭- ‬ די‭ ‬בלחיצה‭
‬באור‭ ‬המבוקש‭ ‬בתצוגה‭ ‬המוקטנת‭ ‬כדי‭ ‬לעבור‭ ‬אליו‭.‬ ניתן‭ ‬לגלול‭ ‬בתצוגה‭ ‬גם‭ ‬אמצעות‭ ‬גלגלת‭ ‬העכבר‭.‬
עכברי‭ ‬ה-Magic Mouse‭ ‬ מבית‭ ‬Apple‭ ‬מאפשרים‭ ‬גרירת‭ ‬גרירת‭ ‬התצוגה‭ ‬לצדדים‭ ‬באמצעות‭ ‬העברת‭ ‬האצבע‭
‬לרוחב‭ ‬משטח‭ ‬העכבר‭.‬

03‭‬ מעבר‭ ‬מהיר‭ ‬בין‭ ‬תצוגות

לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬מלבן‭ ‬התצוגה‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬התמונה‭ ‬ובפועל‭ ‬תעבור‭ ‬לתצוגת‭
‬.Fit‭ ‬לחיצה‭ ‬נוספת‭ ‬תחזור‭ ‬לתצוגה‭ ‬הקודמת‭ .‬ניתן‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬אחת‭ ‬מצלעות‭ ‬המלבן‭ ‬כדי‭ ‬להתמקד‭
‬באזור‭ ‬מרכזי‭ ‬בתמונה,‭ ‬או‭ ‬ארוך‭ ‬וצר‭ ‬בפינות‭ ‬התמונה‭.‬ ניתן‭ ‬להגדיל‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭ ‬גם‭ ‬באמצעות‭
‬החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ + ‬(פלוס)‭ ‬במקלדת‭.‬
לעומת‭ ‬זאת‭ ‬להקטנת‭ ‬התצוגה‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬ולהקיש
‬(מינוס‭/‬מקף). ‬הגדלת‭ ‬התצוגה‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬מקלדת‭ ‬זה‭ ‬תציג‭ ‬לאחר‭ ‬מספר‭ ‬לחיצות‭
‬את‭ ‬הפינה‭ ‬השמאלי‭ ‬התחתונה‭ ‬בתמונה‭ ‬והקטנת‭ ‬התצוגה‭ ‬תציג‭,‬ לאחר‭ ‬מספר‭ ‬לחיצות,‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬התמונה
‬(תצוגת ‬Fit‭‬).

Navigator Fit

04‭‬ הגדלה‭ ‬מול‭ ‬הקטנת‭ ‬תצוגה‭ ‬

התפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬זה‭ ‬מאפשר‭ ‬לבחור‭ ‬בין‭ ‬אחוזי‭ ‬תצוגה‭ ‬שונים‭.‬‭(‬D‭)‬‭
‬ שימו‭ ‬לב‭ ‬שקל‭ ‬להתבלבל‭ ‬כאן‭ ‬ביחסי‭ ‬התצוגה‭- ‬ האם‭ ‬מדובר‭ ‬ביחסי‭ ‬הגדלה‭,‬ או‭ ‬הקטנה‭ ?‬אבל‭ ‬ניתן‭
‬להתגבר‭ ‬על‭ ‬בלבול‭ ‬זה‭ ‬בקלות‭.‬ כשהמספר‭ ‬הגדול‭ ‬נמצא‭ ‬מימין-‭ ‬תצוגת‭ ‬התמונה‭ ‬מוקטנת‭ ‬ואילו‭
‬כשהמספרים‭ ‬משמאל-‭ ‬התצוגה‭ ‬מוגדלת‭.‬ על‭ ‬אף‭ ‬שנדמה‭ ‬שדווקא‭ ‬אחוזי‭ ‬ההגדלה‭ ‬בשימוש‭ ‬שכיח‭ ‬יותר‭,‬
הקטנת‭ ‬תצוגת‭ ‬התמונה‭ ‬עשוייה‭ ‬לגלות‭ ‬למשתמש‭ ‬בעיות‭ ‬בקומפוזיציה‭,‬ מריכיבים‭ ‬בתמונה‭ ‬המסיחים‭ ‬את‭
‬הדעת‭ ‬וכו׳‮‭.‬ במילים‭ ‬אחרות‭ – ‬התרחקות‭ ‬מהתצוגה‭ ‬חשובה‭ ‬לא‭ ‬פחות‭.‬
Small Navigator

05‭‬ להגדיל או להקטין‭ ‬

רגע‭,‬ מתי‭ ‬מגדילים‭ ‬ומתי‭ ‬מקטינים‭ ‬תצוגה‭-‬ לבחינת‭ ‬פרטים‭ ‬עדינים‭ ‬בתמונה‭
‬כדאי‭ ‬להגדיל‭ ‬תצוגה‭. ‬שים‭ ‬לב‭ ‬שבתמונות‭ ‬גדולות‭ ‬במיוחד‭ ‬יתכן‭ ‬ויהיה‭ ‬עלייך‭ ‬להגדיל‭ ‬יותר‭ ‬את‭
‬התצוגה‭ ‬לבחינת‭ ‬פרטים‭ ‬זעירים‭ ‬בתמונה‭.‬ לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬להגדיל‭ ‬אזורים‭ ‬בתמונה‭ ‬ליחס‭ ‬של‭ ‬עד‭ ‬פי‭
‬11‭ ‬מהמקור‭ ‬ולהקטין‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭ ‬עד‭ ‬פי‭ ‬16‭ ‬מהמקור‭(!)‬. זאת‭ ‬מאחר‭ ‬וקיימות‭ ‬מצלמות‭ ‬כיום‭
‬המסוגלות‭ ‬ליצור‭ ‬קבצים‭ ‬גדולי‭ ‬מימדים‭.‬ ראוי לציין‭ ‬שתמונה‭ ‬גדולת מיימידים‭ ‬יכולה‭ ‬להיות תוצאה של
תפירת‭ ‬מספר‭ ‬תמונות‭ ‬לפנורמה‭.‬
לבחינת‭ ‬חדות‭ ‬וגרעיניות‭ ‬כדאי‭ ‬לעבור‭ ‬ל‭ ‬100%‭‪-‬‬תצוגה‭ (‬1:1‭) ‬ולבחינת‭
‬קומפוזיציה‭ ‬וגורמים‭ ‬מסיחי‭ ‬דעת‭ ‬כדאי‭ ‬להקטין‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭.‬
Larger or smaller view

06‭‬ הרווח‭ ‬כולו‭ ‬שלך‭ ‬

לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬רווח‭ ‬במקלדת‭ ‬תעבור‭ ‬בין‭ ‬התצוגה‭ ‬המסומנת‭ ‬בחלון‭ ‬נווט‭
‬התצוגה‭ ‬לבין‭ ‬תצוגה‭ ‬מותאמת‪.‬‬‭(‬FIT‭)‬‭ ‬ כך‭ ‬למשל‭ ‬אם‭ ‬עבדתם‭ ‬על‭ ‬אזור‭ ‬בתמונה‭ ‬בתצוגה‭ ‬מוגדלת‭
‬ואתם‭ ‬מעוניינים‭ ‬לרגע‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬ההשפעה‭ ‬על‭ ‬כלל‭ ‬התמונה‭- ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬רווח‭ ‬תקטין‭ ‬את‭
‬התצוגה‭ ‬באופן‭ ‬שכל‭ ‬התמונה‭ ‬תוצג‭.‬ לחיצה‭ ‬שניה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬זה‭ ‬תשוב‭ ‬לתצוגה‭ ‬המוגדלת.מוקטנת‭
‬הקודמת‭.‬
Spacebar Secret

07‬ בחינה‭ ‬מהירה‭ ‬של‭ ‬הפרטים‭ ‬בתמונה

הזזת‭ ‬הסמן‭ ‬לכיוון‭ ‬התמונה‭ ‬בחלון‭ ‬המרכזי‭ ‬של‭ ‬התוכנה‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬כלי‭
‬הזכוכית‭ ‬המגדלת‭.‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬התמונה‭ ‬תגדיל‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭ ‬לערך‭ ‬שנקבע‭ ‬בחלון‭ ‬ניווט‭ ‬התצוגה.‭ ‬שחרור‭
‬לחצן‭ ‬העכבר‭ ‬ישיב‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭ ‬הקודמת‭.‬ למה‭ ‬זה‭ ‬משמש‭?‬ אם‭ ‬רוצים‭ ‬לרגע‭ ‬לבחון‭ ‬את‭ ‬הפרטים‭
‬וחדות‭ ‬התמונה‭ ‬באזור‭ ‬מסויים‭ ‬בתמונה‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬אזור‭ ‬זה‭ ‬להגדלת‭ ‬תצוגתו‭ ‬ולשחרר‭ ‬את‭ ‬העכבר‭
‬להמשך‭ ‬עבודה‭ ‬על‭ ‬כלל‭ ‬הפרטים‭ ‬בתמונה‭.‬
אגב‭,‬ ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬העכבר‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭.‬ באופן‭ ‬זה‭ ‬ניתן‭
‬לבחון‭ ‬את‭ ‬הפרטים‭ ‬בתמונה‭ ‬באזורים‭ ‬סמוכים.‭ ‬
שים‭ ‬לב‭ ‬שחלק‭ ‬מקיצורי‭ ‬המקלדת‭ ‬לא‭ ‬יעבדו‭ ‬במודולים‭ ‬שונים‭ ‬ממודול‭ ‬הפיתוח‭
‬ואם‭ ‬שפת‭ ‬הקלט‭ ‬במחשב‭ ‬איננה‭ ‬אנגלית‭.‬
Examine Details

08‬ על‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬ושימוש‭ ‬בחלון‭ ‬נווט‭ ‬התצוגה

ח‬לון‭ ‬נווט‭ ‬התצוגה‭ ‬‭ ‬עשוי‭ ‬לסייע‭ ‬בעת‭ ‬השימוש‭ ‬במקש‭ ‬alt‭ ‬(מקש‭ ‬Option‭
‬במק)‭ .‬כידוע,‭ ‬חלק‭ ‬מהמכוונים‭ ‬במודול‭ ‬הפיתוח‭ ‬מאפשרים‭ ‬בקרה‭ ‬מדוייקת‭ ‬על‭ ‬השפעתם‭ ‬באמצעות‭ ‬החזקת‭
‬מקש‭ ‬alt/Option‭ ‬ בעת‭ ‬גרירתם‭.‬‬ לדוגמא‭,‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬בעת‭ ‬גרירה‭ ‬ימינה‭ ‬של‭ ‬מכוון‭
‬הלבנים‭ ‬‭(‬Whites‭)‬ ‭ ‬ תציג‭ ‬מסך‭ ‬שחור‭- ‬ הכתם‭ ‬הלבן‭ ‬הראשון‭ ‬שיופיע‭ ‬מייצג‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬הבהיר‭
‬ביותר‭ ‬בתמונה‭ .‬לא‭ ‬פעם‭,‬ על‭ ‬אף‭ ‬שטרם‭ ‬הופיע‭ ‬ולו‭ ‬כתם‭ ‬אחד‭,‬ גרירת‭ ‬המכוון‭ ‬ימינה‭ ‬עלולה‭
‬לגרום‭ ‬להבהרת‭ ‬יתר‭ ‬של‭ ‬האזורים‭ ‬הבהירים‭.‬ על‭ ‬מנת‭ ‬לראות‭ ‬מה‭ ‬קורה‭ ‬לתמונה‭ ‬בעת‭ ‬גרירת‭
‬המכוונים‭, ‬אנו‭ ‬ממליצים‭ ‬להביט‭ ‬בחלון‭ ‬נווט‭ ‬התצוגה‭(‬Navigator‭) ‬. גרירה‭ ‬תוך‭ ‬מבט‭ ‬בוחן‭ ‬בחלון‭
‬זה‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬השפעתו‭ ‬על‭ ‬התמונה‭ ‬ובפועל‭ ‬תתריע‭ ‬אם‭ ‬הרחקנו‭ ‬לכת‭ ‬בגרירת‭ ‬המכוון‭,‬ גם‭ ‬אם‭ ‬לא‭
‬פגענו‭ ‬באזורים‭ ‬הלבנים‭ ‬בתמונה‭ .‬זו‭ ‬ההזדמנות‭ ‬לציין‭ ‬שלא‭ ‬בכל‭ ‬תמונה‭ ‬מחוייב‭ ‬שההיסטוגרמה‭ ‬תהיה‭
‬פרושה‭ ‬לכל‭ ‬רוחבה‭ ‬ולא‭ ‬תמיד‭ ‬יש‭ ‬חובה‭ ‬לנקודה‭ ‬לבנה‭,‬ או‭ ‬שחורה‭ ‬בתמונה. המפתח‭ ‬הוא‭ ‬המראה‭
‬הסופי‭ ‬של‭ ‬התמונה‭.‬ אם‭ ‬גרירת‭ ‬המכוון‭ ‬ימינה‭ ‬לקצה‭ ‬הסקאלה‭ ‬הבהירה‭ ‬מדי‭ ‬את‭ ‬האזורים‭ ‬הבהירים‭- ‬
כדאי‭ ‬לגרור‭ ‬חזרה‭ ‬את‭ ‬המכוון‭ ‬עד‭ ‬להשגת‭ ‬התוצאה‭ ‬הרצוייה‭.‬
Benefits of the Navigator

09 ‭‬ואם‭ ‬חלון‭ ‬הניווט‭ ‬עדיין‭ ‬קטן‭ ‬מדי‭?‬

חלון‭ ‬הניווט‭,‬ כאמור‭,‬ לא‭ ‬משמש‭ ‬רק‭ ‬לניווט‭ ‬בתצוגת‭ ‬התמונה, ‬אלא‭ ‬מהווה‭
‬לעיתים‭ ‬כסוג‭ ‬של‭ ‬תצוגה‭ ‬משנית‭ ‬כפי‭ ‬שהוסבר‭ ‬בסעיף‭ ‬הקודם‭.‬ הבעיה‭ ‬היא‭ ‬שגם כתצוגה‭ ‬משנית‭ ‬חלון‭
‬זה‭ ‬עלול‭ ‬שלא‭ ‬להספיק‭ ‬ולכן‭ ‬ניתן‭ ‬לפנות‭ ‬למאפיין‭ ‬אחר‭ ‬שיכול‭ ‬לסייע‭.‬ לייטרום‭ ‬מציעה‭ ‬חלון‭
‬תצוגה‭ ‬נוסף‭ ‬המיועד‭ ‬למשתמשים‭ ‬הנעזרים‭ ‬בצג‭ ‬שני‭.‬ אך‭ ‬מאפיין‭ ‬זה‭ ‬יכול‭ ‬לסייע‭ ‬גם‭ ‬לאלו‭ ‬שאין‭
‬ברשותם‭ ‬שני‭ ‬צגים‭.‬ לחיצה‭ ‬בפינה‭ ‬השמאלית‭ ‬התחתונה‭ ‬של‭ ‬המסמך‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬תצוגה‭ ‬משנית‭ ‪,‬(‬A‭)‬‭
‬או‭ ‬הפעלת‭ ‬הפקודה‭ ‬Window>Secondary Display>Show‭ ‬תציג‭ ‬חלון‭ ‬קטן‭ ‬ובו‭ ‬תצוגה‭
‬נוספת‭ ‬של‭ ‬התמונה‭.‬ חלון‭ ‬זה‭ ‬מציג‭ ‬בכותרתו‭ ‬אפשרויות‭ ‬תצוגה‭ ‬נוספות‭.‬ במקרה‭ ‬זה‭ ‬עליך‭ ‬לבחור‭
‬ב-‭‬Loupe‬ ובצידו‭ ‬הימני‭ ‬של‭ ‬החלון‭ ‬ב‭.‬Normal‭-‬ באופן‭ ‬זה‭ ‬תוכל‭ ‬בחלון‭ ‬המרכזי‭ ‬בתצוגה‭ ‬מוגדלת‭
‬ובתצוגה‭ ‬המשנית‭ ‬תוכל‭ ‬לבחון‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬התיקונים‭ ‬על‭ ‬כלל‭ ‬התמונה‭ ‬‭.(‬B‭)‬‭ ‬בגמר‭
‬העבודה‭ ‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬שוב‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬התצוגה‭ ‬המשנית‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬להסתרתה‭.‬
Smart secondary View s

10 ‬לא‭ ‬חייב‭? ‬ סגור

חלון‭ ‬נווט‭ ‬התצוגה‭ ‬אמנם‭ ‬שימושי‭ ‬וחיוני‭,‬ אך‭ ‬לא‭ ‬תמיד‭ ‬חייבים‭ ‬להשתמש‭
‬בו‭.‬ מאחר‭ ‬וגם‭ ‬חלון‭ ‬זה‭ ‬גוזל‭ ‬משאבי‭ ‬מערכת‭ – ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬בשימוש‭ ‬פשוט‭ ‬סגור‭ ‬אותו‭ ‬על‭ ‬ידי‭
‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬הקטגוריה‭ ‬‭(‬Navigator‭)‬‭ ‬ או‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬המשולש‭ ‬שלצידה‭ ‬‭‪.‬(‬A‭)‬‭
‬יתרה‭ ‬מזאת‭,‬ על‭ ‬מנת‭ ‬להרוויח‭ ‬יותר‭ ‬מקום‭ ‬להצגת‭ ‬התמונה‭ ‬בחלון‭ ‬המרכזי‭- ‬מומלץ‭ ‬להסתיר‭ ‬את‭ ‬כל‭
‬הפאנל‭ ‬השמאלי‭ ‬בעזרת‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬המשולש‭ ‬שבמרכז‭ ‬הצלע‭ ‬השמאלית‭ ‬של‭ ‬חלון‭ ‬התוכנה‭.‬ תוכל‭ ‬להציג‭
‬את‭ ‬הפאנל‭ ‬באופן‭ ‬אוטומטי‭ ‬בעת‭ ‬הנחת‭ ‬הסמן‭ ‬באזור‭ ‬השמאלי‭ ‬של‭ ‬חלון‭ ‬התוכנה‭,‬ באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬עם‭
‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬המשולש‭ ‬ובתפריט‭ ‬שנפתח‭ ‬לבחור‭ ‬באפשרות ‭.(B) Auto Hide‭ ‬&
‭ ‬Show‭‬
Auto Hide Show S

print

 

באותו נושא

 • נכתב ע"י
  לימודי צילום מקצועי0
  העובדה הבאה ודאי תפתיע אתכם והיא ברת ויכוח, אך על אף שפוטושופ נחשבת לתוכנת עיבוד התמונה הטובה והמתקדמת בעולם, היא...
  11.02.2018 | כתב: יגאל לוי
 • נכתב ע"י
  גירסה‭ ‬7‭.‬3‭ ‬של‭ ‬לייטרום‭ ‬הציגה‭ ‬מספר‭ ‬בשורות‭ ‬והגדולה‭ ‬שבהן‭ ‬היא‭ ‬הזזת‭ ‬העבודה‭ ‬עם‭ ‬פרופילי‭ ‬מצלמה‭ ‬לחלון‭ ‬ה‭‬Basic‭-‬ והרחבת‭ ‬יכולות‭ ‬העבודה‭...
  19.04.2018 | כתב: יגאל לוי
 • נכתב ע"י
  יצירת מסגרות מעוצבות בלייטרום
  לייטרום מאפשרת יצירת מסגרת לתמונה במגוון שיטות ודרכים. חלקן נעזרות במודול הפיתוח וחלקן מקצרות תהליכים באמצעות מודולים אחרים. אבל לפני...
  14.10.2018 | כתב: יגאל לוי

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך:

 • נכתב ע"י
  כאשר מצלמים סרט וידאו ממספר מצלמות בו-זמנית, נדרשת ׳עריכה מרובת מצלמות׳. בעידן בו לרובינו מצלמת וידאו בטלפון הנייד ומצלמות ״סטילס״...
  14.10.2018 | כתב: יגאל לוי
 • נכתב ע"י
  הסטודיו לעיצוב חזותי של זגמייסטר & וולש בניו יורק עשיר בעבודות מרתקות. במאמר קצר זה נתמקד במספר עבודות העושות שימוש בטיפוגרפיה...
  14.10.2018 | כתב: יגאל לוי
 • נכתב ע"י
  ציפורים הן לבטח מבעלי החיים היפים והמסקרנים ביותר בטבע – שלל צבעים, גדלים, מקורים והתנהגויות שמהוות אתגר עבור כל חובב...
  14.10.2018 | כתב: יגאל לוי
-

שלח לחבר

מלאו את הפרטים הבאים:

  גללתם 1112 פיקסלים! רוצים שוב?

  להשארת פרטים
  -

  יש לנו עוד כל כך הרבה לספר, ואנחנו לא פחות מרשימים בטלפון ואחד על אחד. מוזמנים להתקשר: 4908* או להשאיר פרטים בטופס

  • רותם

  • ליהיא   התקשר

   להשארת פרטים
   אתם מוזמנים למלא פרטים כאן ואנחנו נחזור אליכם