exm menu

 

exm menu

 

תקנון מבצע ״חבר מביא חבר״

להלן תקנון למבצע "חבר מביא חבר" במכללת מנטור

1. כללי
1.1. מבצע "חבר מביא חבר" (להלן: "המבצע") נערך על ידי מכללת מנטור (להלן: "המכללה").
1.2. המבצע פתוח לכל הסטודנטים הרשומים והלומדים במכללה, וכן למועמדים פוטנציאליים אשר יביאו חברים חדשים להירשם למכללה.
1.3. התקנון נועד להסדיר את תנאי המבצע וההשתתפות בו, וכל מי שמשתתף במבצע מקבל על עצמו את תנאי התקנון במלואם.

2. תקופת המבצע
2.1. המבצע יחל בתאריך 15.6.2024 ויסתיים בתאריך 14.6.2025, או בכל מועד אחר שתקבע המכללה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. תנאי השתתפות
3.1. השתתפות במבצע היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
3.2. סטודנט רשום במכללה אשר יפנה חבר חדש (להלן: "המפנה") ללימודים במכללה ויוכיח שהחבר החדש נרשם ונקלט ללימודים (להלן: "המופנה") יהיה זכאי להטבה כמפורט להלן.
3.3. כל מופנה יכול להיות מיוחס למפנה אחד בלבד.

4. הטבות
4.1. המפנה יהיה זכאי להטבה של 500ש״ח עבור מסלול | 250ש״ח עבור קורס על פי תנאי המבצע.
4.2. ההטבה תינתן רק לאחר שהמופנה ישלים את תהליך הרישום וישלם את שכר הלימוד במלואו.
4.3. אין כפל הטבות. סטודנט אשר משתתף במבצע לא יוכל לקבל הטבות נוספות במסגרת מבצעים אחרים במכללה.

5. פרסום ותיעוד
5.1. המכללה רשאית להשתמש במידע על הזוכים במבצע לצורכי פרסום ושיווק, בכפוף לכל דין.
5.2. המכללה תתעד את תהליך ההשתתפות במבצע, ותשמור לעצמה את הזכות לוודא את נכונות הפרטים שנמסרו לה.

6. שונות
6.1. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון, להאריך או לקצר את תקופת המבצע, או לבטלו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.2. במקרה של מחלוקת כלשהי, ההכרעה תהיה בסמכות המכללה וזו תהיה סופית ומחייבת.
6.3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המכללה או למחלקת הרישום.

בברכה,
מכללת מנטור
 03-5291888
office@mentor.co.il

 

להשארת פרטים
-

יש לנו עוד כל כך הרבה לספר, ואנחנו לא פחות מרשימים בטלפון ואחד על אחד. מוזמנים להתקשר: 4908* או להשאיר פרטים בטופס

  • רותם

  • ליהיא    התקשר

    להשארת פרטים
    אתם מוזמנים למלא פרטים כאן ואנחנו נחזור אליכם