exm menu

 

exm menu

 

תקנון מבצע "חבר מביא חבר" 
1. תקופת מבצע "חבר מביא חבר": שנת 2022
2. במבצע רשאים להשתתף רק בוגרים וסטודנטים של מכללת מנטור.
3. ההשתתפות במבצע הינה באמצעות מילוי טופס ההמלצה שבאתר מכללת מנטור בלבד.
על הממליץ, המוסר את הפרטים של החבר, לבקש מראש את אישורו של החבר לכך שהמכללה תיצור עימו קשר לקבלת פרטים והרשמה
5. ממליץ יהיה זכאי לפרס באם התמלאו כל התנאים המצטברים הבאים:
- פרטיו של החבר הנרשם לא היו במערכות מכללת מנטור טרם המבצע וזוהי פנייתו הראשונה למכללה
- החבר הנרשם התקבל ללימודים
- החבר הנרשם הסדיר את שכר הלימוד
6. עבור כל חבר שנרשם למסלול יקבל הממליץ 500 ₪ בצ'ק מזומן
7. אין הגבלה על כמות החברים שממליץ רשאי להעביר למכללת מנטור.
8. הצ'ק לממליץ יוענק שבוע לאחר שהחבר הנרשם החל את לימודיו בפועל
9. לא יתקבלו שמות של חברים באופן רטרואקטיבי, ללא הפניה מוקדמת של הממליץ.
10. הנהלת במכללה רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.
11. השתתפות במבצע אסורה על עובדי המכללה ובני משפחה מקרבה ראשונה .
להשארת פרטים
-

יש לנו עוד כל כך הרבה לספר, ואנחנו לא פחות מרשימים בטלפון ואחד על אחד. מוזמנים להתקשר: 4908* או להשאיר פרטים בטופס

  • רותם

  • ליהיא    התקשר

    להשארת פרטים
    אתם מוזמנים למלא פרטים כאן ואנחנו נחזור אליכם